rekonštrukcia bytu domu

Celkové rekonštrukcie bytov a domov

Rekonštrukcie panelových bytov a rodinných domov
Sú situácie, kedy čiastkové rekonštrukcie kúpeľne, kuchyne alebo bytového jadra nestačia. Typicky sa jedná o panelové byty, staršie rodinné alebo bytové domy, alebo prípady, keď existujúce prevedenie alebo dispozícia už majiteľom prestali vyhovovať.
Rozsah celkovej rekonštrukcie bytu alebo domu závisí od požiadaviek klientov, zvyčajne sa jedná a obnovu povrchov stien a stropov, výmenu podláh, dverí a zárubní, podľa možností aj o úpravy priečok a dispozičných riešení. A samozrejme o prestavbu kuchýň a kúpeľní.
To, že poskytujeme kompletný servis nie je len prázdna fráza. S nami sa klient naozaj nemusí báť, že bude potrebovať ďalších remeselníkov na čiastkové práce, alebo že zákazka zostane nedokončená. Zvládneme to od formalít až po záverečné upratovanie.

 

byt

 

Ako prebieha celková rekonštrukcia domu alebo bytu

  • najskôr sa so zákazníkom stretneme, aby sme sa zoznámili s predstavou o budúcom prevedení, vzhľadom ku skúsenostiam sme schopní aj odborne poradiť a požiadavky konzultovať (alebo korigovať). Táto konzultácia a poradenstvo je vždy ZADARMO.
  • na základe prvej schôdzky pripravíme ponuku. Ak je kalkulácia odsúhlasená a uzavretá, nasleduje návšteva projektanta, ktorý vykoná zameranie, zabezpečenie statiky. Na základe plnej moci zabezpečíme vybavenie ohlásenia stavby, prípadne stavebného povolenia
  • v prípade náročnejších riešení máme k dispozícii kvalifikovaného architekta
  • formality máme za sebou, nasleduje realizácie stavby. Jej dĺžka závisí od náročnosti rekonštrukcie, zákazník ale vždy dopredu vie, ako dlho to bude trvať. Samozrejme zaistíme všetok materiál, či už z ponuky našich overených dodávateľov, alebo inde – podľa požiadaviek.
  • kde sme “narobili”, tam si upraceme. V prípade záujmu ale zaistíme aj generálne upratovanie bytu alebo domu, vypratanie starých domov a bytov, a to vrátane odvozu na ekologickú skládku.
  • Pochopiteľne, aj v priebehu realizácie sa môžu vyskytnúť problémy a komplikácie, ale práve vzhľadom na skúsenosti je väčšinou dokážeme predvídať. Naším cieľom je spokojnosť zákazníka – táto spokojnosť a následné odporúčanie patrí medzi najčastejšie zdroje našich nových zákaziek.